logo

Reconstructie Dorpskern Zwammerdam

Hoe werkt het?
1. Werk je idee uit en dien het in

Een goed begin is het halve werk. Praat over je idee met bijvoorbeeld de buren. Waarom draagt jouw idee bij aan een betere inrichting van de omgeving? Kies het thema waar je idee bij past, maak een foto en dien je idee in.

2. Bekijk en reageer op de andere ideeën

De gemeente wil graag weten hoeveel mensen enthousiast zijn over een idee. Dat speelt namelijk mee in de keuzes die we maken bij een nieuw ontwerp voor de inrichting van het gebied. Laat weten wat je van de andere ideeën vindt.

3. Bespreken voorlopig ontwerp

De gemeente werkt een aantal varianten van een voorlopig ontwerp uit. We gaan hierover in gesprek met inwoners die hun voorkeur kunnen aangeven. Is er toch nog iets onduidelijk? Dan gaan we dat met elkaar aanpassen.

4. Ontwerp gereed voor uitwerking

Zijn er zaken die nog veranderd moeten worden? Dan verwerken we dit in het definitieve ontwerp. Als dat ontwerp klaar is, kan de gemeente starten met het uitwerken van alle details voor de werkzaamheden.

Uitgangspunten

 • De openbare ruimte van de wijk is na de reconstructie weer fraai en zo goed mogelijk ingericht
 • Het rioolstelsel heeft weer een levensduur van minimaal 60 jaar en is toekomstbestendig
 • De (nieuwe) bestrating straalt kwaliteit uit en past bij de woningen en gebouwen in de oude kern
 • Enkele accenten op het Kerkplein zijn van een hoger niveau dan 'normaal', zoals de verlichting
 • De inrichting van het oude centrumgebied krijgt een historische uitstraling met een Zwammerdams karakter
 • De oude materialen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt
 • Dit groot onderhoud sluit aan bij de andere ontwikkelingen, zoals nieuwbouw, in het (omliggend) gebied
 • Het werk in uitvoering in de wijk vindt gefaseerd plaats zodat bereikbaarheid zoveel mogelijk gewaarborgd wordt
Naar de thema's
Bekijk de ideeën
 • Voorafgaand aan start uitvoering en tijdens uitvoering werkzaamheden zijn er wekelijks inloopmomenten voor bewoners om vragen te stellen
tekstwolk-punt

Tijdlijn

Tijdlijn

29 juni t/m 2 augustus 2020

Ideeën insturen

3 augustus t/m 6 september 2020

Voorlopig ontwerp maken

7 september t/m 27 september 2020

Beoordelingsronde Voorlopig ontwerp door bewoners

28 september t/m 1 november 2020

Wijzigen Voorlopig ontwerp

2 november t/m 29 november 2020

Terugkoppeling wijzigingen ontwerp

30 november 2020

Definitief Ontwerp gereed

Over het gebied van deze reconstructie

De totale oppervlakte voor deze reconstructie is 7.910 m2. Hiervan is 1.625 m2 geen eigendom van de gemeente, maar van de Provincie, 2 kerkgemeenschappen en privé-eigenaren. In dit oppervlak zit 7.410 m2 verharding (de weg), 500 m2 beplanting of oever, 27 bomen, 48 lichtmasten en enkele gevelarmaturen (verlichting aan de muur).

Wat is er nodig om een goed ontwerp te maken

Voorafgaande aan en ook tijdens de ontwerpfase kijken we naar allerlei zaken die van invloed kunnen zijn op het ontwerp, zoals:

 • We doen een inmeting van het plangebied inclusief dorpelhoogtes en riolering, proefsleuven, milieu- en civiel onderzoek naar bodem en verhardingen, rioolinspectie en inventarisatie hergebruik lichtmasten.
 • We checken bij de nutsbedrijven of ze werkzaamheden vanuit hun netbeheer ingepland hebben.
 • Van het waterschap is een vergunning nodig voor graafwerkzaamheden. Een deel van het gebied ligt nl. in een waterkering. De rioolbuizen met hemelwater worden zo in overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland aangesloten op de watergangen.
 • We bekijken welke materialen uit het gebied we kunnen hergebruiken. Er wordt ook onderzocht welke bomen voldoende gezond en toekomstbestendig zijn. 
 • Het kan zijn dat er nog andere onderzoeken nodig zijn. Of dat technische mogelijkheden om een andere oplossing vragen dan we van tevoren dachten.
 • De reconstructiewerkzaamheden in de Hoogenboomstraat, Hellenbroeckstraat, Van Aerssenstraat, Van Oordestraat, Vosholstraat en Molenstraat starten in het 1e kwartaal van 2021. We sluiten met deze reconstructie (in de Brugstraat, Kerklaan, Kerkplein, Kerkstraat, Molenstraat, Plein, Swadenburgerdam en Burgemeester Hoogenboomstraat) aan op die werkzaamheden.

Login om verder te gaanCancel